Home / Vindkraft / Fjällberget 17

Bilder från uppförande av verken på Saxberget