Home / Vindkraft / Saxberget 21

Bilder från uppförandet av verken på Saxberget.