Home / Gårdar och ställen / Fahlborgs i Sörbyn 29

Bilder från ett litet jordbruk i början av 1900-talet till omkring 1970