Home / Gårdar och ställen / Stiftelsehusen 4

De en gång så fina hyreshusen, nu endast ett minne.