Home / Långfalls Gruvan / Byggnader 34

En samling bilder av byggnader i byn och Saxberget, med anknytning till hyttan och gruvan.